Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Համակարգի միջոցով ամբողջական տեղեկատվություն է հավաքվում ՀՀ-ում գործող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների, ենթակառուցվածքների, սովորողների, ինչպես նաև աշխատակիցների մասին։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել տեղեկատվության ստացման և վերլուծության գործընթացը՝ միաժամանակ ապահովելով հանրակրթության ոլորտի ծրագրերը, ռազմավարությունները և քաղաքականությունը մշակել հստակ և վստահելի թվային տվյալների հիման վրա։

Հայտագրման համակարգ

Համակարգի միջոցով ծնողները հնարավորություն են ստանում իրենց դպրոցահասակ երեխաներին գրանցել իրենց համար նախընտրելի դպրոցում։ Համակարգը ծնողին հնարավորություն է տալիս տեսնելու դպրոցում ազատ տեղերի քանակը, ինչպես նաև, օգնում ծնողին, հուշելով, դպրոց ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:

Էլեկտրոնային օրագիր

Էլեկտրոնային օրագրի միջոցով ծնողը կարող է տեսնել իր երեխայի հաճախումները, գնահատականները, ինչպես նաև տնային հանձնարարականները։ Օրագիրը հնարավորություն է տալիս նաև, մշտական կապ պահպանել ծնողի և երեխային դասավանդող ուսուցիչների միջև։

Դպրոցների տվյալների մուտքագրման համակարգ

Այս համակարգը նախատեսված է միայն ուսումնական հաստատությունների համար։ Համակարգի միջոցով ուսումնական հաստատությունները մուտքագրում, ինչպես նաև խմբագրում են իրենց կողմից մուտքագրված տվյալները, դպրոցի, հաստատության շենքային պայմանների, սովորողների և բոլոր աշխատակիցների մասին։

Հայաստանի դպրոցների ընդհանուր վիճակագրությունը

Դպրոցների քանակը

Աշակերտների քանակը

Դասավանդողների քանակը

Հետադարձ կապ

«Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ»

Բուռնազյան 37, Երևան 0005, ՀՀ

(+374 10) 578453, (+374 10) 578455

smis@ktak.am

Ձեր հաղորդագրությունն ուղարկված է. Շնորհակալություն!