EMIS

Հարգելի՛ այցելու, բարի գալուստ «Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ»: Սույն համակարգը ստեղծվել է տվյալների հիման վրա հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ իրականացնող, ինչպես նաև կրթական քաղաքականությամբ հետաքրքրվող հետազոտողներին և շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպություններին լայն և բազմաշերտ տեղեկատվություն տրամաադրելու նպատակով։

Հուսով ենք, որ համակարգի տարբեր բաժիններում Դուք կգտնեք Ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվությունը։

Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ
Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ
Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ
Տասներկուամյա կրթության ապահովման տեղեկատվական համակարգ
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման և արձանագրման համակարգ
Բուհերի կառավարման ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության խթանման գործիքակազմ