ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր՝ 717

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ընդհանուր՝ 1435
Պետական՝ 1380
Ոչ պետական՝ 55
Քաղաքային՝ 567
Գյուղական՝ 865
Տղաներ՝ 168811
Աղջիկներ՝ 152540
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր՝